NEWS

Announcing newest visual and additional cast!
2019.12.26

The newest visual is here!

Additional cast information has also been announced.

Koto (Hokusai’s wife) Miori Takimoto
Takai Kozan  Munetaka Aoki
Nagai Goemon  Kanji Tsuda
Takizawa Bakin  Yuki Tsujimoto
Toshusai Sharaku  Seishu Uragami
Oui (Hokusai’s daughter)  Len Kawahara